Get Adobe Flash player

Algemene voorwaarden

1. Toepasselijkheid

1.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle door Margreet's borduurshop aan te gane en aangegane overeenkomsten tot koop en levering van producten via het internet en vanuit huis.

1.2 Margreet's borduurshop behoudt zich het recht voor deze algemene voorwaarden van tijd tot tijd te wijzigen of aan te vullen.

1.3 Wanneer door Margreet's borduurshop gedurende korte of langere tijd al dan niet stilzwijgend afwijkingen van deze Algemene Voorwaarden zijn toegestaan, laat dat onverlet haar recht alsnog directe en strikte naleving van deze Algemene Voorwaarden te eisen. De Klant kan nimmer enig recht doen laten gelden op grond van het feit dat Margreet's borduurshop deze Algemene Voorwaarden soepel toepast.

 

2. Overeenkomsten-aanbiedingen

2.1 Alle prijsopgaven van Margreet's borduurshop zijn vrijblijvend en zolang de voorraad strekt. Alle gehanteerde prijzen zijn uitgedrukt in euro's, inclusief btw en exclusief de verzendkosten. Alle prijzen staan voor 1 artikel.

2.2 Alle aanbiedingen van Margreet's borduurshop zijn vrijblijvend en gelden zolang de voorraad strekt.

2.3 Afbeeldingen en informatie worden zo nauwkeurig mogelijk weergegeven. De klant dient echter rekening te houden dat het kan voorkomen dat een product een kleurverschil heeft met het product op de foto.

2.4 Het plaatsen van een verkeerde foto bij het bijbehorende product betekend niet dat het verkeerde product zal worden geleverd of dat het verkrijgbaar is tegen de prijs van het product waar de foto bij was geplaatst.

 

3. Betalingen

3.1 Bij bestellingen via de internetsite kan op de volgende manieren worden betaald: Betaling vooraf. De klant maakt het verschuldigde bedrag over naar: SNS Bank nummer: 913621099 t.n.v M. Wallinga te Zutphen. Met vermelding van het order nummer en de naam waaronder is besteld.

3.1 Contante betaling. De klant doet de bestelling via de website en maakt een afspraak wanneer de bestelling wordt opgehaald en contant betaald.

 

4. Verzendkosten

4.1 Wij berekenen het verzendtarief naar het order bedrag. TPG tarief.

4.2 Margreet's borduurshop is op geen enkele manier verantwoordelijk voor kwijtgeraakte pakketjes als de klant er voor kiest dit onverzekerd te laten versturen. U kunt dit aangeven in uw bestelling.

 

5. Levering

5.1 De bestelde goederen worden binnen 7 werkdagen verzonden na ontvangst van de betaling, mits alle produkten op voorraad zijn. Mocht het voorkomen dat iets niet op voorraad is dan berichten wij de klant daar altijd over.

 

6. Ruilen-retourneren

6.1 Indien het product bij aflevering niet aan de overeenkomst voldoet dient u Margreet's borduurshop binnen 7 werkdagen hiervan op de hoogte te stellen.

6.2 Indien is aangetoond dat de producten niet aan de overeenkomst beantwoorden heeft Margreet's borduurshop de keus de desbetreffende producten tegen retournering daarvan te
vervangen door nieuwe producten dan wel de factuurwaarde daarvan te restitueren.

6.3 Dit geldt niet voor produkten die speciaal werden vervaardigd naar de klant specifieke wens, deze artikelen kunnen niet worden geruild of geretourneerd worden.

 

7. Overmacht

7.1 In geval van overmacht bijvoorbeeld stakingen, bedrijfsstoringen, netwerkstoringen etc. is Margreet's borduurshop niet gehouden haar verplichtingen tegenover de klant na te komen, respectievelijk wordt de verplichting opgeschort voor de duur van de overmacht.